وبینارها و کارگاه‌های توانمندسازی بتن

تعداد بازدید:۱۵۳۶

واحد تهران شرق در حوزه بتن درنظر دارد با افزایش دانش فنی و تخصصی دانشجویان در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی، کاربردی و آزمایشگاهی و با تکیه بر دانش فنی و تجربی محققان خود بتواند به بهبود ساخت و کاربرد بتن و بالابردن کیفیت بتن مصرفی در سازه ها کمک کند.

احتراما به استحضار با توجه به شرایط خاص بیماری کرونا پیش‌آمده برای استاد ارائه کننده کارگاه قوانین شرکت و نکات اجرایی مسابقات ملی بتن سبک، بتن پر مقاوم، تیر خمشی و سازه محافظ تخم مرغ، این کارگاه به مورخ ۱۹شهریور منتقل گردیده است. پیشاپیش عذر تقصیر ما را در  تغییر ضروری رخ داده  پذیرا باشید.  

دکتر قدمگاهی، رییس باشگاه واحد تهران شرق

 

لیست دوره‌های تعریف شده در سال تحصیلی 1399-1400 به‌شرح زیر اعلام می‌گردد.

زمان

عضو

مدرس

عنوان کارگاه‌های برگزار شده و دردست اقدام

ردیف

1399/07/03

ساعت 18-20

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قانونی‌بقا

آشنایی با بتن‌های توانمند

1

1399/07/10

ساعت 18-20

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر رنجبر

بتن‌های سبک و بتن‌های پر مقاوم

2

1399/10/25

ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قانونی‌بقا

روش ملی طرح مخلوط بتن 1

3

1399/11/08

ساعت 12-8

هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر صالحی

توسعه بتن‌های با کیفیت بر اساس شاخص‌های کنترل کیفیت آزمایشگاهی

4

1399/11/11

ساعت 20-16

عضو هیأت مدیریه شرکت زیماب

مهندس کاظمی آشتیانی

افزودنی‌های شیمیایی بتن

5

1399/11/30

ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قانونی‌بقا

روش ملی طرح مخلوط بتن 2

6

1399/12/12

ساعت 120-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قنبری

کنترل کیفیت بتن در پروژه‌های عمرانی

7

1399/12/13

ساعت17-13

هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر شیرزادی

ریز ساختار سیمان و بتن

مکانیزم و دلایل آسیب‌دیدگی سازه‌های بتنی

8

1400/01/26

ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قدمگاهی

کاربرد نانو در بتن

9

1400/02/07

ساعت 12-8

هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر صالحی

ابقا پذیری بتن خود تراکم- آزمایش‌های دوام بتن

10

1400/03/11

ساعت20-16

عضو مرکز تحقیقات بهسازی و مقاوم سازی دانشگاه علم و صنعت

 مهندس سبحانی

رئولوژی در بتن خود تراکم و روش‌های اندازه‌گیری

11

1400/04/09

ساعت 16-13

هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر شیرزادی

تست‌های مخرب و غیرمخرب در سازه‌های بتنی

12

1400/05/18

ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

 دکتر قنبری

انواع سنگدانه‌های مصرفی و تاثیر آن بر مشخصات بتن

13

1400/06/19

 ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر رنجبر

قوانین شرکت و نکات اجرایی مسابقات ملی بتن سبک، بتن پر مقاوم، تیر خمشی و سازه محافظ تخم مرغ

14