وبینارها و کارگاه‌های توانمندسازی بتن

تعداد بازدید:۱۰۴۴

واحد تهران شرق در حوزه بتن درنظر دارد با افزایش دانش فنی و تخصصی دانشجویان در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی، کاربردی و آزمایشگاهی و با تکیه بر دانش فنی و تجربی محققان خود بتواند به بهبود ساخت و کاربرد بتن و بالابردن کیفیت بتن مصرفی در سازه ها کمک کند.

 

لیست دوره‌های تعریف شده در سال تحصیلی 1399-1400 به‌شرح زیر اعلام می‌گردد.

زمان

عضو

مدرس

عنوان کارگاه‌های برگزار شده و دردست اقدام

ردیف

1399/07/03

ساعت 18-20

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قانونی‌بقا

آشنایی با بتن‌های توانمند

1

1399/07/10

ساعت 18-20

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر رنجبر

بتن‌های سبک و بتن‌های پر مقاوم

2

1399/10/25

ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قانونی‌بقا

روش ملی طرح مخلوط بتن 1

3

1399/11/08

ساعت 12-8

هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر صالحی

توسعه بتن‌های با کیفیت بر اساس شاخص‌های کنترل کیفیت آزمایشگاهی

4

1399/11/11

ساعت 20-16

عضو هیأت مدیریه شرکت زیماب

مهندس کاظمی آشتیانی

افزودنی‌های شیمیایی بتن

5

1399/11/30

ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قانونی‌بقا

روش ملی طرح مخلوط بتن 2

6

1399/12/12

ساعت 120-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قنبری

کنترل کیفیت بتن در پروژه‌های عمرانی

7

1399/12/13

ساعت17-13

هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر شیرزادی

ریز ساختار سیمان و بتن

مکانیزم و دلایل آسیب‌دیدگی سازه‌های بتنی

8

1400/01/26

ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر قدمگاهی

کاربرد نانو در بتن

9

1400/02/07

ساعت 12-8

هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر صالحی

ابقا پذیری بتن خود تراکم- آزمایش‌های دوام بتن

10

1400/03/11

ساعت20-16

عضو مرکز تحقیقات بهسازی و مقاوم سازی دانشگاه علم و صنعت

 مهندس سبحانی

رئولوژی در بتن خود تراکم و روش‌های اندازه‌گیری

11

1400/04/09

ساعت 16-13

هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر شیرزادی

تست‌های مخرب و غیرمخرب در سازه‌های بتنی

12

1400/05/18

ساعت 20-16

 

 

مروری بر انواع سنگدانه‌های مصرفی بتن موجود در مناطق مختلف ایران و تاثیر آنها بر مشخصات بتن

13

1400/06/04

 ساعت 20-16

هیأت علمی واحد تهران شرق

دکتر رنجبر

قوانین شرکت و نکات اجرایی مسابقات ملی بتن سبک، بتن پر مقاوم، تیر خمشی و سازه محافظ تخم مرغ

14