مسابقات ملی بتن

تعداد بازدید:۱۰۵۷

پیرو تجربیات بدست آمده در سالیان اخیر، و افتخارات کسب شده توسط واحد تهران شرق در زمینه‌های موضوعات مختلف بتن و مصالح ساختمانی، همچنین تجربیاتی که به ‌واسطه داوری مسابقات ملی بتن در سال 1399 بدست آمده باعث شد، مسابقات ملی بتن با همکاری انجمن بتن ایران، در مهر ماه سال 1400 به میزبانی واحد تهران شرق برگزار گردد.