اعضای گروه تخصصی

تعداد بازدید:۷۱۵

اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی گروه تخصصی مرتبه علمی عضویت
اسداله رنجبر کرکانکی مهندسی عمران- ژئوتکنیک استادیار مدیر اجرایی
محمد قانونی‌بقا مهندسی عمران- سازه استادیار مدیر علمی
صدیقه قدمگاهی مهندسی شیمی- نانو استادیار رئیس کارگروه
حوریه جهانبانی شیمی- آلی دانشیار عضو
امید توسلی مهندسی عمران- ژئوتکنیک استادیار عضو
علیرضا فاروقی مهندسی عمران- سازه استادیار عضو