تاریخچه

تعداد بازدید:۶۰۷

در سال 1398 مشارکت جمعی اساتید گروه مهندسی عمران و شیمی واحد تهران شرق، در جهت تولید و ساخت بتن‌های توانمند در جهت اهداف کاهش آلودگی هوا، منجر به تشکیل یک هسته اولیه تخصصی در ساخت بتن شد. با توجه به علاقه مندی دانشجویان این واحد و پتانسیل بالقوه اساتید گروه عمران و شیمی، در ابتدا فعالیت‌ها در قالب طرح‌های تحقیقاتی در زمینه بتن تعریف و موفقیت‌هایی از جمله چاپ مقالات مختلف در زمینه بتن و کسب مقام‌های ملی توسط دانشجویان واحد در مسابقات کسب شد. فعالیت‌های مشترکت این کار گروه، در حوزه‌های مختلف مسابقات دانشجویی ملی بتن، کارگاه‌های توانمند سازی دانشجویان، رایزنی جهت عقد قرارداد با شرکت‌ها و شهرداری‌ها، تکمیل کادر علمی همراه جهت تاسیس مجله تخصصی بتن و ادامه ساخت بتن‌های توانمند تا امروز گسترش یافته است. دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق در حوزه بتن درنظر دارد با افزایش دانش فنی و تخصصی دانشجویان در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی، کاربردی و آزمایشگاهی و با تکیه بر دانش فنی و تجربی محققان خود بتواند به بهبود ساخت و کاربرد بتن و بالابردن کیفیت بتن مصرفی در سازه ها کمک کند.