رشته‌های گروه

تعداد بازدید:۱۱۵۵۷

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

2

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

3

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

4

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

مهندسی مکانیک

کارشناسی‎ پیوسته

 

6

مهندسی هوافضا

کارشناسی‎ پیوسته

 

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

 

8

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

 

9

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

 

10

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‎کشی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

 

11

علمی کاربردی مکانیک خودرو مکانیک خودرو

کاردانی ‎پیوسته

 

12

علمی کاربردی تاسیسات تهویه مطبوع

کاردانی ‎پیوسته