اعضای هیات علمی گروه مکانیک

تعداد بازدید:۵۰۲۴

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

سیامک

اسلامی

مکانیک

تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

استادیار

2

حسین

افشار

مکانیک

تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

استادیار

3

ستاره

سخاوت

مکانیک

تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

استادیار

4

سعید

شعبان زاده

مکانیک

تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مربی (بورسیه)

5

مهدی

مستوفی

مکانیک

تبدیل انرژی

دکتری تخصصی

استادیار

6

کامران

پازند

مکانیک

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

7

امیر

شرافتی

مکانیک

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

8

مهدی

فرج پور

مکانیک

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

9

جواد

قاسمی

مکانیک

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

10

میرجواد

میرنجدگرامی

مکانیک

ساخت تولید

کارشناسی ارشد

مربی

11

مهدی

سرمست

مکانیک

سیستم‌های دینامیکی

دکتری تخصصی

استادیار

12

نیما

راسخ صالح

مکانیک

طراحی کاربردی

دکتری تخصصی

استادیار

13

ایرج

رضایی

مکانیک

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

مربی

14

حامد

ذاکرحقیقی

مکانیک

طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

-

امیر

رفاهی اسکویی

مکانیک

مهندسی مکانیک

دکتری تخصصی

استادیار

15

میلاد

عظیمی لیوارجانی

مکانیک

مهندسی هوا فضا-

دکتری تخصصی

استادیار

16

مرتضی

بیاتی

مکانیک

مهندسی هوافضا

دکتری تخصصی

استادیار

17

محمودرضا

مهران

مکانیک

هوا فضا

کارشناسی ارشد

مربی