مدیر گروه مکانیک

تعداد بازدید:۲۸۳۸

نام و نام خانوادگی: دکتر کامران پازند

مدرک تحصیلی:دکتری

مرتبه علمی:

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:236