کارشناس گروه کامپیوتر

تعداد بازدید:۲۹۳۵

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن دفتر:59-33594950                 داخلی:220