مدیر گروه

تعداد بازدید:۶۲۱۳

نام و نام خانوادگی:  رسول رضوی نظری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی کامپیوتر

مرتبه علمی: مربی

تلفن دفتر:59-33594950                    داخلی:135

ایمیل:  razavi.ras@gmail.com