اعضای هیات علمی گروه برق

تعداد بازدید:۵۲۷۴
 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

رحمن

ابوالحسنی

برق

برق الکترونیک

کارشناسی ارشد

مربی

2

سیدنوراله

واله

برق

برق و کامپیوتر

دکتری تخصصی

استاد

3

علیرضا

اسدی کاریزکی

برق

مهندسی برق - بیو الکتریک

دکتری تخصصی

استادیار

4

حسن

دعاگوی مجرد

برق

قدرت

دکتری تخصصی

مربی دکتری

5

حمید

سرداری

برق

قدرت

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

6

حامد

عبداله زاده کورعباسلو

برق

قدرت

دکتری تخصصی

مربی دکتری

7

داریوش

توکلی فر

برق

کنترل

کارشناسی ارشد

مربی(بورسیه)

8

هادی

رزمی

برق

کنترل

دکتری تخصصی

استادیار

9

احمدرضا

اسکندری

برق

مخابرات

دکتری تخصصی

استادیار

10

مینا

دشتی

برق

مخابرات

دکتری تخصصی

استادیار

11

محمد

نینوائی

برق

مخابرات

دکتری تخصصی

مربی دکتری

12

مهدی

شاه‌پرستی

برق

قدرت

دکتری تخصصی

مربی دکتری

13

بابک

نظرپرور

برق

مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

دکتری تخصصی

استادیار