اعضای هیات علمی گروه

تعداد بازدید:۷۸۹۰
 

 

ردیف

نام

گروه

رشته و گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

حسن دعاگوی مجرد

مهندسی برق و مهندسی پزشکی مهندسی برق- قدرت

دکتری تخصصی

استادیار

2

حامد عبداله‌زاده کورعباسلو

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق- قدرت

دکتری تخصصی

استادیار

3

مهدی شاه‌پرستی

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق- قدرت

دکتری تخصصی

استادیار

4

حمید سرداری

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق- قدرت

دکتری تخصصی

مربی دکتری

5

داریوش توکلی‌فر

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی ارشد

مربی بورسیه

6

هادی رزمی

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق- کنترل

دکتری تخصصی

استادیار

7

احمدرضا اسکندری

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق- مخابرات

دکتری تخصصی

استادیار

8

محمد نینوائی

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

 مهندسی برق- مخابرات

دکتری تخصصی

مربی دکتری

9

بابک نظرپرور

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی هسته‌ای، مهندسی برق- قدرت  

دکتری تخصصی

استادیار

10

الناز ایل‌بیگی مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

دکتری تخصصی

استادیار

11

مرحوم علیرضا اسدی کاریزکی

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

دکتری تخصصی

استادیار

12

سیدنوراله واله

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

مهندسی برق 

دکتری تخصصی

استاد بازنشسته