مدیر گروه برق

تعداد بازدید:۴۰۴۲

نام و نام خانوادگی:  هادی رزمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق - کنترل

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس : 9-33594950 داخلی 134