مدیر گروه برق

تعداد بازدید:۳۷۶۷

نام و نام خانوادگی:  احمد رضا اسکندری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق - مخابرات

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس : 9-33594950 داخلی 134