مسئول امور کلاسها

نام و نام خانوادگی : ناصر الدین میرزایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره تماس : 9-33594950 داخلی 239

تعداد بازدید:۱۵۵۲