مسئول دفتر رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۳۷۷۷

نام و نام خانوادگی : پیمان طهماسبی پور                                              

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن دفتر:59-33594950                   داخلی:130