معاون آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۴۵۹۶

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد قانونی بقا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه

مرتبه علمی: استادیار  

شماره تماس : 9-33594950   داخلی  130