رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۳۰۸۶

 

نام و نام خانوادگی :  دکترمیثم محمد نیا

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مهندسی هسته ای- مهندسی انرژی هسته ای

مرتبه علمی : استادیار  

تلفن مستقیم :33594336

تلفن دفتر :59-33594950                   داخلی:139