رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۵۲۹۲

 

نام و نام خانوادگی :  دکترحسن دعاگوی مجرد

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی برق- قدرت

مرتبه علمی : استادیار  

تلفن مستقیم :33594336

تلفن دفتر :59-33594950                   داخلی:139