رشته های تحصیلی

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

مکانیک

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

2

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

3

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

4

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

مهندسی مکانیک

کارشناسی‎ پیوسته

 

6

مهندسی هوافضا

کارشناسی‎ پیوسته

 

7

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

 

8

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

 

9

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

 

10

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‎کشی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته

 

11

علمی کاربردی مکانیک خودرو مکانیک خودرو

کاردانی ‎پیوسته

 

12

علمی کاربردی تاسیسات تهویه مطبوع

کاردانی ‎پیوسته

 

13

برق

مهندسی برق الکترونیک (تا سال 94)

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

14

مهندسی برق قدرت (تا سال 94)

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

15

مهندسی برق- سامانه‎های برقی حمل و نقل

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

16

مهندسی برق- سیستم‎های قدرت

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

17

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‎های الکتریکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

18

مهندسی برق- سیستم‎های الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

19

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

20

مهندسی برق

کارشناسی ‎پیوسته

 

21

مهندسی پزشکی

کارشناسی ‎پیوسته

 

22

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

 

23

مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

کارشناسی ناپیوسته

 

24

علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی

کاردانی ‎پیوسته

 

25

علمی کاربردی الکترونیک الکترونیک عمومی

کاردانی ‎پیوسته

 

26

علمی کاربردی الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی

کاردانی ‎پیوسته

 

27

عمران

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‎های هیدرولیکی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

28

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

29

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

30

مهندسی عمران

کارشناسی‎ پیوسته

 

31

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

32

مهندسی تکنولوژی عمران عمران (تا سال 92)

کارشناسی ناپیوسته

 

33

علمی کاربردی ساختمان کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ‎پیوسته

 

34

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی‎ پیوسته

 

35

مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات

کارشناسی ‎پیوسته

 

36

مهندسی رباتیک

کارشناسی ‎پیوسته

 

37

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

38

مهندسی‎تکنولوژی‎شبکه‎هایکامپیوتری طراحی‎و‎پیاده‎سازی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

39

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- انتقال

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

40

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- دیتا

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

41

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مخابرات سیار

کارشناسی‎ناپیوسته

 

42

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- سیستم‎های تحت شبکه

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

43

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- کاربردهای آیسیتی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

44

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مدیریت آیسیتی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

45

مهندسی‎تکنولوژی‎ارتباطات‎‎وفناوری‎اطلاعات(آی‎سی‎تی)- مخابرات نوری

کارشناسی‎ ناپیوسته

 

46

علمی کاربردی کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ‎پیوسته

 
 
تعداد بازدید:۱۳۶۶۲