رییس دانشکده

ریاست دانشکده :

نام و نام خانوادگی : دکتر امید توسلی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی عمران -خاک و پی

مرتبه علمی : استادیار  

تلفن مستقیم :33594336

تلفن دفتر :59-33594950                   داخلی:139             

 

مسئول دفتر :

نام و نام خانوادگی : پیمان طهماسبی پور                                              

مدرک تحصیلی : لیسانس

تلفن دفتر:59-33594950                   داخلی:130