اطلاعیه - آرشیو

ایمیل اساتید

آدرس مکاتباتی با اساتید دانشکده فنی و مهندسی

با سلام خدمت دانشجویان عزیز ایمیل و آدرس مکاتباتی با اساتید در ترم جاری در فایل حاضر آورده شده است. شایان گفتن است که مسئولیت هماهنگی اساتید دروس برای درس‌های علوم پایه(ریاضیات، فیزیک، شیمی، آزمایشگاه فیزیک) با دانشکده علوم پایه، و درس‌های عمومی(معارف، ادبیات فارسی، زبان خارجی، دانش خانواده، تربیت بدنی) با دانشکده علوم انسانی می‌باشد.

ادامه مطلب